StumbleUpon Alt Icon

StumbleUpon Alt Icon
Tags:StumbleUpon
Icon set: Windows 8 Metro Icons
Author: dAKirby309
License: CC Attribution 3.0 Unported
Commercial usage:   Allowed
Posted: April 26, 2012
Download Icon
Drag & drop around to check icon quality
StumbleUpon Alt Icon 96x96 png
PNG file
96x96 px
StumbleUpon Alt Icon 64x64 png
PNG file
64x64 px
StumbleUpon Alt Icon 48x48 png
PNG file
48x48 px
StumbleUpon Alt Icon 32x32 png
PNG file
32x32 px
StumbleUpon Alt Icon 128x128 png
PNG file
128x128 px
StumbleUpon Alt Icon 256x256 png
PNG file
256x256 px
StumbleUpon Alt Icon 512x512 png
PNG file
512x512 px

Related to StumbleUpon Alt Icon

Up Alt Icon

Danish Royalty Free Icons

Commercial usage: Allowed

StumbleUpon Icon

Social Media Icon Set 1

Commercial usage: Allowed

CD Alt Icon

Sten Mac OS Icons

Commercial usage: Not allowed

CD Alt Icon

Aqua Candy Revolution Icons

Commercial usage: Not allowed

StumbleUpon Icon

Modern Web Social Icons

Commercial usage: Not allowed

HD Alt 2 Icon

Absque 32px

Commercial usage: Allowed

CD Alt Icon

Bijou Icons

Commercial usage: Allowed

StumbleUpon 2 Icon

Brushed Metal Icons

Commercial usage: Not allowed

StumbleUpon Icon

Mighty Social Icons

Commercial usage: Allowed

StumbleUpon Icon

Flat Social Icons

Commercial usage: Allowed

CD Alt Icon

Micro Extras Icons

Commercial usage: Not allowed

StumbleUpon Icon

Tabs Color Social Icons

Commercial usage: Allowed

Browse related icons

More Icons from Windows 8 Metro Icons

reddit Icon

Download Windows icon

Download PNG files

Winamp Icon

Download Windows icon

Download PNG files

Drive J Icon

Download Windows icon

Download PNG files

Expose Icon

Download Windows icon

Download PNG files

iTunes Icon

Download Windows icon

Download PNG files

Drive I Icon

Download Windows icon

Download PNG files

Browse all icons in this icon set

Sponsored Links


Stock Icons
60% OFF Stock icons bundle (43,107 icons in Flat, Vista, 3D style) with vector files.